Tác phẩm

Giới thiệu tác phẩm

08/10/2019 00:00

Giới thiệu tác phẩm Việt Nam-Bản hùng ca giữ nước

Xem thêm

Lời giới thiệu sách của tác giả Đặng Văn Việt

20/09/2019 11:10

Bạn bè khắp năm châu khi nói đến Việt Nam đều nhắc đến hai chữ “Anh hùng”.

Xem thêm

Lời tựa của Cố Thượng tướng, GS, NGND Hoàng Minh Thảo

20/09/2019 11:09

Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.

Xem thêm

Lời giới thiệu của nhà nghiên cứu Giang Sơn

20/09/2019 00:00

Nước Việt Nam có vị trí địa - chính trị - kinh tế vô cùng đặc biệt, hàng nghìn năm qua là mục tiêu xâm chiếm của nhiều thế lực bành trướng và trong vài trăm năm gần đây đế quốc phương Tây cũng có dã tâm xâm lược. Đất nướcViệt Nam không thế kỷ nào là không có cuộc khởi nghĩa hay kháng chiến chống quân ngoại xâm. 4000 năm dựng xây đất nước, cũng là 4000 năm tổ tiên ta đánh giặc giành lại đất nước hoặc giữ nước.

Xem thêm


Bottom 1
COPYRIGHTS © 2019 BY PALF.VN.
DESIGNED BY VICOGROUP.VN