Les Commandos de choc Vietnam

Tóm tắt nội dung:

 Các đội cảm tử quân của Việt Minh.

Đội «Cảm tử quân » gồm những thanh niên trẻ tuổi, có tinh thần yêu nước rất cao, rất can đảm chiến đấu cho sự nghiệp bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc, sẵn sàng hy sinh để tiêu diệt quân xâm lược. Họ đoàn kết, yêu thương nhau và rất tuân thủ kỷ luật. Tất cả chiến lợi phẩm thu được khi chiến đấu, đểu tập trung về cho đơn vị mình. Những chiến sỹ này chưa phải là quân nhân chuyên nghiệp, mới được huấn luyện ít ngày trước trận đánh. Họ được gọi là «Cảm tử quân» ... Thường có thể không trở về sau các trận đánh.

Tướng sỹ Pháp rất sợ những «cảm tử quân» và đã đặt tên cho họ là những khẩu "đại bác không giật" vì họ đã ôm hàng kilôgam thuốc nổ, chạy bộ dưới làn đạn súng máy, vượt qua hàng rào dây thép gai và hệ thống bảo vệ đồn, bốt, cứ điểm của quân đội Pháp mang theo khối thuốc nổ đến những điểm, mà khi cho nổ, gây ra nhiều thiệt hại cho đối phương.


Video khác
Bottom 1
COPYRIGHTS © 2019 BY PALF.VN.
DESIGNED BY VICOGROUP.VN