Giới thiệu & Tiểu sử

Tác giả Đặng Văn Việt

08/10/2019 00:00

Giới thiệu về tác giả Đặng Văn Việt

Xem thêm

Giới thiệu tác giả

20/09/2019 11:06

Đặng Văn Việt sinh ngày 22-3-1920 tại làng cổ Nho Lâm thuộc xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Thân phụ của Đặng Văn Việt là Đặng Văn Hướng (1887 - 1954). Cụ Đặng Văn Hướng đỗ Phó bảng thời Nguyễn, làm quan Thượng thư Hình bộ thời Bảo Đại và Tổng đốc Nghệ An thời Chính phủ Trần Trọng Kim. Khi có phong trào Việt Minh, cụ Đặng Văn Hướng bí mật ủng hộ cách mạng.

Xem thêm

Bottom 1
COPYRIGHTS © 2019 BY PALF.VN.
DESIGNED BY VICOGROUP.VN